Houston Box League 2020 - Bantam Schedule

Houston Box League 2020 - Bantam Schedule

HBL.PNG

Sunday, August 23rd

 • Bantam Combine #1 11AM-1PM
 • Bantam Combine #2 1PM-3PM

Sunday, August 30th

 • Bantam Spartans vs Raptors 12PM-1:30PM
 • Bantam Bandits vs Eagles 1:30PM-3PM

Sunday, September 13th

 • Bantam Spartans vs Eagles 12PM-1:30PM
 • Bantam Bandits vs Raptors 1:30PM-3PM

Sunday, September 20th

 • Bantam Eagles vs Raptors 12PM-1:30PM
 • Bantam Bandits vs Spartans 1:30PM-3PM

Sunday, September 27th

 • Bantam Spartans vs Raptors 11AM-12PM
 • Bantam Spartans vs Eagles 12PM-1PM
 • Bantam Bandits vs Raptors 1PM-2PM
 • Bantam Bandits vs Eagles 2PM-3PM

Sunday, October 4th

 • Bantam Eagles vs Raptors 11AM-12PM
 • Bantam Bandits vs Spartans 12PM-1PM
 • Bantam 4th vs 3rd 1PM-2PM
 • Bantam 1st vs 2nd 2PM-3PM